FANDOM


YI Kysymys-Luokka

Lue tämä artikkeli tarkkaan ennen uuden sivun luomista.

Tässä artikkelissa kerrotaan ohjeita uuden artikkelin tekoon. Älä luo uutta artikkelia ennen kuin olet lukenut tämän.

Artikkelin nimi

Artikkelin nimi määrittää artikkelin laadun. Nimen alkuun pistettävä määritys voi tehdä artikkelista Minecraft Wiki- tai Malline-artikkelin. Artikkelinimi ilman määritystä tekee artikkelista normaalin artikkelin.

Sivun tyyppi määritetään seuraavasti:

Artikkelia luodessa wiki pyytää artikkelin nimeä. Artikkelin nimen alkuun voi laittaa tyyppimäärityksen. Määrityksiä on kaksi erilaista: "Minecraft Wiki:" ja "Malline:". Ylläpitäjät voivat luoda esim. Järjestelmäviesti-määrityksen.

Minecraft Wiki: -määritys tekee artikkelista Minecraft Wiki -artikkelin.
Minecraft Wiki -artikkeli kertoo wikin asioista, ei Minecraft -pelin.

Malline: -määritys tekee artikkelista malline -artikkelin.
Malline -artikkelien sisältö tulee muihin artikkeleihin, jos malline -artikkelin nimen (ilman määritystä) kirjoittaa kahtiin aaltosulkeisiin:{{<Malline -artikkelin nimi>}}.

Normaali artikkeli

Normaalin artikkelin sisältö liittyy aina artikkelin nimeen. Normaali artikkeli kertoo Minecraftista.

Sisältö

Normaalin artikkelin alkuun pistetään aina malline {{LL|<Luokka>}}. HUOM! Mikäli se ei ole alussa, se sekoittaa koko sivun.

Artikkelin sisältö alkaa aina aloitustekstillä, joka kertoo yleisesti artikkelissa käsiteltävästä asiasta.

Aloitustekstin viereen tulee aina joko asiaan liittyvä kuva, tai tietolaatikko.

Aloitustekstin alle tulee aina vähintään 2 väliotsikkoa: Triviaa- ja Katso myös.

Artikkeli voi sisältää useita kuvia, jotka liittyvät käsiteltävään asiaan.

Mikäli artikkelista tulee pitkä, pitää siihen lisätä sisällysluettelo.

Luokkamalline:

Laatuluokitusmalline ({{LL|<Luokka>}}) tulee aina artikkelin alkuun. laatuluokitusmalline ei näy valmiissa tekstissä, vaan se lisää artikkelin yläkulmaan luokkamerkin kuvan. Laatuluokkamerkkejä on 7 erilaista: Suositeltu, A, B, C, Tynkä, Tyhjä ja ?. Normaalit käyttäjät tarvitsevat vain laatuluokat A, B, C, Tynkä ja Tyhjä. Laatuluokkien merkityksistä voit lukea sivulta laatuluokitus.

Toiminta:
Laatuluokitusta vastaava kirjain/sana asetetaan "LL|" jälkeen.
Malli:

  • A = {{LL|A}}
  • B = {{LL|B}}
  • C = {{LL|C}}
  • Tynkä = {{LL|Tynkä}}
  • Tyhjä = {{LL|Tyhjä}}

Aloitusteksti:

Aloitustekstin alkuun tulee artikkelissa käsiteltävän asian nimi. Nimi kirjoitetaan ensin suomeksi ja sitten englanniksi. Suomenkielinen nimi kirjoitetaan tummennettuna. Englanninkielinen nimi kirjoitetaan tummennettuna ja kursivoituna. Englanninkielisen nimen taivutus hoidetaan kaksoispisteellä ja suomenkielisellä taivutuspäätteellä, jotka eivät ole lihavoitu tai kursivoitu.

Mikäli suomenkielisestä tai englanninkielisestä nimestä tunnetaan muita versioita, kirjoitetaan ne samankielisen nimen perään sulkeisiin, lainausmerkkeihin ja kursivoituina. Jos versioita on useampi, eritellään ne pilkulla ja tai sanalla, jotka eivät ole kursivoitu.

Malli:
Kuutiot ("Blokit", "Palat" tai "Palikat") eli Blocks:it ("cubes:it")

Koodikielellä:
'''Kuutiot''' ("''Blokit''", "''Palat''" tai "''Palikat''") eli '''''Blocks''''':it ("''cubes'':it''")

Aloitustekstissä kerrotaan mm. Koska artikkelissa käsiteltävä asia on tullut peliin ja mitä sillä voi tehdä pelissä.

Malli:
Hornakvartsi eli Nether Quartz on esine, joka julkaistiin viikottaisessa julkaisussa 13w01a. Hornakvartsi on oleellinen ainesosa päivänvalontunnistinta tai punakivikomparaattoria craftattaessa.

Kuva:

Artikkelin aloitustekstin viereen on hyvä aina laittaa kuva tai tietoaatikko. Kuvia voi laittaa myös muualle artikkeliin. Kuvan täytyy aina liittyä jotenkin artikkelissä käsiteltävään asiaan ja sen koko täytyy määritellä sivuun sopivaksi. Kuva lisätään sille tarkoitetulla koodilla:
[[Tiedosto:<kuvatiedoston nimi><tiedostomuoto>|<koko>px|<ikkunan muoto>|link=<linkitettävän artikkelin nimi>|<Kuvateksti>]]

Kuvan koko voi olla 1-.

Ikkunan muoto voi olla joko thumb tai border. Jos koodissa ei ole kumpaakaan, kuva on border.
Kukka

Kukka on kukka

Thumb -muodossa on kuvateksti toisin kuin border -muodossa.

Link= jälkeen kirjoitetaan artikkelin nimi, johon wiki vie, kun klikkaa kuvaa.
Kuvatekstinä voi olla mitä tahansa tekstiä, mutta sen pitäisi liittyä jotenkin kuvaan.

Malli:
[[Tiedosto:Kukka.png|100px|thumb|link=Kukka|Kukka on kukka]]
Vieressä koodin tuottama kuva:
Kuvatiedoston nimi on Kukka, tiedostomuoto on .png, koko on 100 pikseliä, ikkunan muoto on thumb, linkki vie Kukka -sivulle ja kuvateksti on Kukka on kukka.

HUOM!, kuva tulee aina tietolaatikon alle. Katso myös, että kuva on samaa kokoluokkaa, kuin artikkelin muut kuvat.

Tietolaatikko:

Tietolaatikon tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävästä esineestä tai asiasta ja selkeyttää artikkelia. Tietolaatikkoja on kolmea eri laatua: Kuutiosta kertova, joukosta kertova ja esineestä kertova.

Kuutiosta kertova tietolaatikko sisältää kuvan, kuvatekstin, sekä kuution nimen, tyypin, vaatimukset, generoitumisen, painovoiman vaikutuksen, läpinäkyvyyden, valaisun, räjähdysten siedon, keräämistyökalun, uusiutuvuuden, kerättävyyden ja datanumeron.

Koodiin tiedot merkitään seuraavasti:
{{Kuutio
|nimi = <Kuutio nimi>
|kuva = [[Kuva:<kuvatiedoston nimi><tiedostomuoto>]]
|kuvateksti = <Omavalintainen teksti, joka kertoo kuvasta>
|tyyppi = <''Kiinteä kuutio'', ''Ei-kiinteä kuutio'', ''Neste'' tai ''Kuutionmuokkain''>
|vaatimukset = <Kuution craftaukseen vaadittavat materiaalit>
|generoituu = <Luonnollinen generoituminen, esim. ''Tyrmät'' tai ''NPC-kylät''>
|painovoima = <''Kyllä'' tai ''Ei''>
|läpinäkyvyys = <''Kyllä'' tai ''Ei''>
|valaisu = <''Kyllä''(<Määrä>) tai ''Ei''>
|sieto = <Lukuarvo, kuinka paljon sietää räjähdystä>
|työkalu = <Keräämiseen vaadittu työkalu>
|uusiutuva = <Pudottaako kuutio resurssin tuhottaessa>
|kerättävyys = <''Kyllä'' (<Määrä>) tai ''Ei''>
|data = <Datanumero pelin koodissa>
}}

Esineistä kertova tietolaatikko sisältää kuvan, kuvatekstin, sekä esineen nimen, tyypin, kestävyyden, kerättävyyden ja datanumeron.

Koodiin tiedot merkitään seuraavasti:
{{Esine
|nimi = <Kuutio nimi>
|kuva = [[Kuva:<kuvatiedoston nimi><tiedostomuoto>]]
|kuvateksti = <Omavalintainen teksti, joka kertoo kuvasta>
|tyyppi = <''Ensisijainen/Toissijainen/Kolmassijainen väri'', ''Ase'', ''Työkalu'' tai ''Juoma''>
|kestävyys = <Lukuarvo, kuinka paljon kestää käyttöä>
|kerättävyys = <''Kyllä'' (<Määrä>) tai ''Ei''>
|data = <Datanumero pelin koodissa>
}}

On myös olemassa ruokaesineistä kertova tietolaatikko, joka sisältää kuvan, kuvatekstin, sekä ruokaesineen nimen, palautuksen, ainesosat, kerättävyyden ja datanumeron.

Koodiin tiedot merkitään seuraavasti:
{{Esine/Ruoka
|nimi = <Kuutio nimi>
|kuva = [[Kuva:<kuvatiedoston nimi><tiedostomuoto>]]
|kuvateksti = <Omavalintainen teksti, joka kertoo kuvasta>
|palautus = <Kuva, kuinka paljon antaa ruokapalkkeja>
|aineet = <Mitä aineita tarvitaan ruokaesineen tekoon>
|kerättävyys = <''Kyllä'' (<Määrä>) tai ''Ei''>
|data = <Datanumero pelin koodissa>
}}

Sen lisäksi on viel joukoista kertova tietolaatikko, joka sisältää kuvan, joukon nimen, joukon kunnon, joukon tekemän vahingon, minne joukko spawnaa, luonteen, pudotukset ja luojamunan värin sekä datanumeron.

Koodiin tiedot merkitään seuraavasti:

{{Joukko
|nimi=Joukon nimi, jos se on tarve saada toiseksi, kun artikkelin nimi
|kuva=Kuva joukosta. Tiedostolinkit ovat muotoa <nowiki>[[Tiedosto:Esimerkki.png]]
|hp=Joukon elinvoima, esim. {{Palkki-HP|Määrä=10}}
|vahinko=Joukon aiheuttama vahinko, esim. {{Palkki-HP|Määrä=3}}
|spawn=Joukon spawnauspaikka(t)
|luonne=Esim. Aggressiivinen (Hyökkää pelaajan kimppuun huomatessaan hänet)
|pudotukset=Joukon kuollessaan pudottamat esineet
|väri=Spawnimunan, josta joukon voi spawnata, kuva
|data=Spawnimunan, josta joukon voi spawnata, datanumero
}}

Väliotsikot:

Väliotsikot voivat olla minkä nimisiä tahansa, mutta nimen pitää aina liittyä jotenkin otsikon alaiseen tekstiin.

Jokaisessa artikkelissa pitää olla pakolliset väliosikot, joiden nimet ovat vakiot. Pakollisia väliotsikoita on 2 kappaletta: Triviaa ja Katso myös.

Väliotsikoita on 3 erilaista: Suuri väliotsikko, keskisuuri väliotsikko ja pieni väliotsikko. Väliotsikon voi tehdä koodiin =-merkeillä.

Suureen väliotsikkoon tulee 2 =-merkkiä molemmin puolin väliotsikon nimeä. Keskisuureen 3 =-merkkiä ja pieneen 4 =-merkkiä. ("Otsikon tekemiseen tarvitaan vain yhdet =-merkit.

Koodissa, samalla rivillä väliotsikkokoodin kanssa, ei saa olla muuta tekstiä.

Malli:
Suuri väliotsikko: ==<väliotsikon nimi>==
Keskisuuri väliotsikko: ===<väliotsikon nimi>===
Pieni väliotsikko: ====<väliotsikon nimi>====

EI: ==<väliotsikon nimi>== Kukka on mukava juttu.

"Otsikko:"
Wikissä on käytössä myös yksien =-merkkien otsikko. Tätä otsikkoa ei kuitenkaan luetella väliotsikoksi suuren kokonsa takia.

Tällaista "otsikkoa" käytetään vain harvoissa tilanteissa, joissa esim. artikkelissa kerrottava esine muuttaa muotoaan ja toimintatapaansa, mutta pysyy silti samana esineenä. Tällöin voidaan käyttää tätä "otsikkoa" aloittamaan artikkelin sisäinen artikkeli.

Malli:
"Otsikko": =<"Otsikon" teksti>=

Pakolliset väliotsikot:
Pakolliset väliotsikot koskevat vain normaaleja artikkeleja, eivätkä Minecraft Wiki- tai Malline-artikkeleja.

1. Triviaa
Triviaa -väliotsikon sisällössä kerrotaan nippelitietoa artikkelissa käsiteltävästä asiasta.

2. Katso myös
Katso myös -väliotsikon sisällössä kerrotaan linkkejä muihin sivuihin. Linkkien täytyy liittyä jotenkin artikkelissa mainittuihin asioihin.

Pakolliset väliotsikot ovat aina suuria väliotsikoita (== <Nimi> ==) ja ne ovat artikkelissa viimeisiä, päälekäin niin, että Triviaa -väliotsikko on ylempänä. Otsikoiden välissä on yksi tyhjä rivi.

Molempien väliotsikoiden sisältö on lueteltu *-merkillä. Triviaa -väliotsikossa asiat ovat omissa luettelopisteissään ja niiden perässä on aina piste. Katso myös -väliotsikossa linkit ovat yksittäin omissa luettelopisteissään eikä niissä ole pistettä lopussa.

Malli:
== Triviaa ==
*Kukkia voi olla erivärisiä.
*Kuutioita on monta erilaista.

== Katso myös ==
*[[Kukka]]
*[[Kuutio]]

Sisällysluettelo:

Sisällysluettelo on tärkeä varsinkin laajoissa artikkeleissa. Se on laatikko, jossa on linkkejä sivun eri väliotsikoihin.
Minecraft Wikissä on tällä hetkellä Sisällysluettelo -malline, joka tuo sisällysluettelon mallineen kohdalle, varsinaiseen artikkeliin.
Malline: {{Sisällysluettelo}}

Malli:
Hornakvartsi eli Nether Quartz on esine, joka julkaistiin viikottaisessa julkaisussa 13w01a. Hornakvartsi on oleellinen ainesosa päivänvalontunnistinta tai punakivikomparaattoria craftattaessa.
{{Sisällysluettelo}}

Joskus artikkeliin voi ilmestyä sisällysluettelo automaattisesti. Jos se on väärässä paikassa, tai paikkaa halutaan muuttaa, voi sitä siirtää samalla mallineella.

Navigaatiomalline:

Navigaatiomallineen tarkoitus on helpottaa käyttäjän selaamista.

Navigaatiomalline sisäältää linkkejä toisiin artikkeleihin. Toisin kuin "Katso myös"-kohdan linkit, navigaatiomallineessa ne ovat samat kaikissa artikkeleissa.

Navigaatiomallineita on 10 kappaletta:
Minecraftin asioista kertovat artikkelit
{{Kuutiot}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo kuutiosta.
{{Esineet}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo esineestä.
{{Joukot}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo jostain joukosta.
{{Termit}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo pelimekaniikan termeistä.
{{Ympäristö}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo Minecraftin ympäristön asioista.
{{Rakenteet}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo Minecraftiin generoituvista rakennelmista.
{{Minecraft}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo Minecraftista (ei sisällöstä).

Minecraft wikin asioista kertovat artikkelit
{{Projektit}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo Minecraft wikin projektista.
{{Käytännöt}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo Minecraft wikin käytännöstä.

Wikian hallinnoimista asioista kertovat artikkelit
{{Käyttäjäryhmät}} = Laitetaan artikkeliin, joka kertoo Wikian käyttäjäryhmistä.</nowiki>

Kaikki navigaatiomallineet laitetaan artikkeleiden koodiin niin, että ne ovat viimeinen asia koodissa ja, että niiden ja niitä edeltävän tekstin välissä on tyhjä rivi.

Malli:
== Katso myös ==
*[[Kukka]]
*[[Kuutio]]

{{Joukot}}

Malline -artikkeli

Malline-artikkeliin voi pistää mitä tahansa. Malline-artikkelit ovat koodien helpotusta ja selkeytystä varten.

Esim. Jos joku teksti vaatii paljon hankalia koodeja, voidaan se pistää erikseen mallinnesivulle varsinaiseen artikkeliin pistämisen sijaan. Varsinaiseen artikkeliin se saadaan kirjoittamalla hankalan koodin sisältävän Malline-artikkelin nimi aaltosulkeisiin varsinaiseen artikkeliin.

Malli:
Hankalan koodin sisältävän Malline -artikkelin nimi: Malline:Hankala
Sisältö: Kukkia on paljon.

Varsinaisen artikkelin koodi: {{Hankala}}
Varsinaisen artikkelin tulos: Kukkia on paljon.

Mallineeseen voi myös pistää ns. "muuttujia", jotka korvaantuvat, mikäli koodiin pistetään korvaavia sanoja.

Muuttujat kirjoitetaan Malline -artikkelin koodiin muotoo {{1|<korvaantuva teksti>}}. Muuttujia voi olla useita.

Varsinaisessa artikkelissa korvaavat sanat lisätään Malline -koodin perään järjestyksessä:
{{<Malline -artikkelin nimi>|<korvaava sana/lause 1>|<korvaava sana/lause 2>|jne.}}

Malli:
Malline -artikkelin nimi: Malline:Hankala
Malline -artikkelin koodin sisältö: {{1|Kukkia}} on {{2|paljon}}.

Esim 1.
Varsinaisen artikkelin koodi: {{Hankala}}
Varsinaisen artikkelin tulos: Kukkia on paljon.

Esim 2.
Varsinaisen artikkelin koodi: {{Hankala|Lehmiä|vähän}}
Varsinaisen artikkelin tulos: Lehmiä on vähän.

Minecraft Wiki -artikkeli

Minecraft Wiki -artikkelissa kerrotaan Minecraft wikiin liittyvistä asioista. Näitä artikkeleja tekevät vain ylläpitäjät.

Sisältö:

Minecraft Wiki -artikkeli sisältää paljon tietoa ja tarvittavan määrän väliotsikoita. Artikkeleissa on vain vähän kuvia. Sisällysluettelo on esipuheen jälkeen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki