FANDOM


YI B-Luokka


Komentokuutio
Komentokuutio
'

Tyyppi

Kiinteä kuutio

Vaatimukset

Ei mitään

Generoituu

Ei mitään

Painovoima

Ei

Läpinäkyvyys

Ei

Valaisu

Ei

Räjähdysten sieto

18 000 0000 00

Työkalu

Ei ole

Uusiutuva

Ei

Kerättävyys

Kyllä (64)

Datanumero

137

Koodinimi

command_block

Komentokuutio eli Command block on Minecraftin 12w32a:ssa lisätty kuutio. Kuutioon voi kirjoittaa huijauskomentoja, jotka aktivoituvat kun aktiivinen punakivisignaali yhdistyy niihin.

1.4.2 -julkaisun jälkeen komentokuutiolla voi esim. muuttaa säätilaa tai siirtää pelaajan olinpaikkaa. Komentokuutiota ei voi saada tällä hetkellä pelissä muuta kuin /give <pelaaja> command_block-komennolla tai TooManyItems-modilla.

Komentokuution saa seuraavalla komennolla:
/give <pelaaja> minecraft:command_block (numero 1 ja 64 väliltä)
Tai
/give <pelaaja> minecraft:command_block
Tai
/give <pelaaja> (numero 1 ja 64 väliltä) command_block

Käyttö

Komentokuutiolla voi käyttää myös seuraavia lyhenteitä:

Komentokuutio kaivosvaunu

Komentokuutio kaivoskärryssä.

Lyhenne Toiminta
@p Lähin pelaaja
@r Satunnainen pelaaja
@a Kaikki pelaajat

Erikoiskomennot:

Lyhenne Toiminta
[r=<numero>] ...lähempänä kuin <numero> palaa.
[x=<numero>,y=<numero>,z=<numero>,r=<numero> ...lähempänä kuin <numero> palaa x=<numero>, y=<numero>,z= <numero> -koordinaattia.

Komentokuutioilla voi suorittaa kaikkia muita komentoja, paitsi:

Komento Syy
/kick Koska @a:ta voidaan käyttää estämään muiden pelaajien serverille pääsyn
/ban
/op Koska pelaajat voisivat muuten tehdä itsestään operaattoreita
/deop Jotta pelaajat eivät de-oppaisi operaattoreita
/stop Jotta pelaajat eivät pystyisi pysäyttämään serveriä

Komentokuution kooditaulukko:

Koodi Tulos
/debug <start:stop> Aktivoi/deaktivoi debug-tilan
/difficulty <0, 1, 2, 3> Vaihtaa pelin vaikeustason.
/defaultgamemode <pelimuoto (0,1,2)> Asettaa valitun pelimuodon oletuspelimuodoksi,
jolloin muut pelaajat saavat sen liittyessään palvelimeen
/gamemode Vaihtaa pelimuotoa
/give <pelaaja> <tavara> [määrä] [datanumero] Antaa valitun määrän valittua esinettä tai kuutioita
/xp <nimi> <määrä> Antaa kokemusta. Jos määrän perään kirjoittaa L, eli vaikka 5L, pelaaja saa 5 tasoa. Pelaaja voi myös poistaa tasojaan laittamalla miinusmerkin. (Esim. -5L)
/help <sivu:komennon nimi> Avaa valitun sivun komentolistassa tai hakee valitunnimistä komentoa niistä
/kill <pelaaja> Tappaa valitun pelaajan tai itsensä.
Jos ei kirjoita /kill'n perään mitään, pelaaja tappaa itsensä
/me <toiminta> Mitä pelaaja tekee. Esim. /me pelata = (pelaaja) pelata.
/publish Julkaisee maailman lähiverkkoon niin, että muut pelaajat samassa lähiverkossa voivat liittyä peliin.
/seed Näyttää maailman siemenluvun.
/time <set/add> <määrä> Asettaa ajan valituksi tai lisää siihen valitun ajan
/toggledownfall Asettaa vesi-/lumisateen päälle/pois päältä
/tp [teleportattava pelaaja] <kohdepelaaja> tai
/tp <kohdepelaaja> <x> <y> <z>
Teleporttaa valitun pelaajan valitun pelaajan luokse tai valitun pelaajan valittuihin koordinaatteihin
/spawnpoint <pelaaja> Asettaa valitun pelaajan uudelleensyntymispisteeksi senhetkisen olinpaikan.
/testfor @a[r=<numero>] Antaa punakivisingnaalia sivuista jos joku pelaaja lähempänä kuin <numero> palaa.
/testfor @a[x=<numero>,y=<numero>,z=<numero>,r=<numero>] Antaa punakivisingnaalia sivuista jos joku pelaaja lähempänä kuin <numero> palaa x=<numero>, y=<numero>, z=<numero> -koordinaatista.


Tiimikomentoja:

Koodi Tulos
/scoreboard teams add <väri (eng.)> Lisää peliin joukkueen.
/scoreboard teams join <joukkueen väri (eng.)> <pelaaja/pelaajat> Siirtää valitut pelaajat valitun väriseen joukkueeseen.
/scoreboard teams option <joukkueen väri (eng.> color <väri (eng.)> Vaihtaa valitun värisen joukkueen pelaajien nimikylttien tekstien värit valitun värisiksi.
/scoreboard teams option <joukkueen väri (eng.> friendlyfire <true/false> Jos true niin joukkueen jäsenet voivat lyödä tai ampua toisiaan.

Jos false niin joukkueen jäsenet eivät voi lyödä tai ampua toisiaan.

/scoreboard objectives add <keksitty toiminnon nimi> <tyyppi> <keksitty nimi, joka tulee näkyviin> Tekee tiedostoon keksityn nimisen toiminnon, jonka tyyppi valitaan. Näkyviin tuleva keksitty nimi tulee näkyviin valittavaan kohtaan valittua pelaajaa:
/scoreboard objectives setdisplay <kohta> <tehdyn toiminnon nimi> Asettaa äskeisessä kohdassa olleen koodin avulla tehdyn toiminnon toiminnan valittuun kohtaan pelaajaa. Jotta peli tietäisi, mitä tehdyistä toiminnoista haluat käyttää, täytyy toiminnon nimen olla sama kuin tehdyn toiminnon keksitty nimi.
Esim.

Jos kohta on belowName ja tehdyn toiminnon nimi, jonka tyyppi on health, on vaikka Henki ja näkyvä nimi Elämä; tulee kaikkien pelaajien nimikylttien alle teksti "Elämä", jonka edessä on pelaajan elämien määrää vastaava numero.

/scoreboard objectives setdisplay list <tehdyn toiminnon nimi> Asettaa pelaajalistaan näkyviin koodin avulla tehdyn toiminnon toimintaa vastaavan toiminnon.
Esim.

Jos tehdyn toiminnon nimi, jonka tyyppi on health, on vaikka Henki ja pistät Henki tehdyn tiedoston nimi -kohtaan, ilmestyvät pelaajien elämien määriä vastaavat numerot listan jokaisen pelaajan kohdalle.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.