FANDOM


YI A-Luokka


Tämä artikkeli käsittelee moninpelin komentoja. Yksinpelin komennoille on oma artikkelinsa.
Komennot eli Commands:it ovat palvelimien ja siinä pyörivän maailman muokkaamiseen tarkoitettuja toimintoja, joille on määritetty oma nimensä ja kirjainyhdistelmänsä, millä toiminto saadaan suoritettua pelaajan haluamalla tavalla. Esimerkkikomento on /time set 15000, joka muuttaa maailman ajan yöksi. Minecraft Server.exe sisältää vain muutaman peruskomennon, mutta komentoja voi lisätä lataamalla lisäosia (plugins) helposti muissa Minecraft Server -alustoissa, kuten Bukkitissa. Komentoja voi kirjoittaa sekä konsolista että pelistä.

Taulukko Mojangin Minecraft Serverin sisältämistä peruskomennoista

Huomaa, että kirjoittaessa komentoja konsolista, kauttamerkkejä ei tarvita.

Komento Vaihtoehdot Toiminto
/help tai ? (konsolissa) Ei Näyttää kaikki komennot
/kick <Pelaajan nimi> Potkii pelaajan ulos palvelimelta. Pelaaja voi tulla kuitenkin välittömästi takaisin, ellei kirjoiteta välittömästi myös /ban -komento.
/ban <Pelaajan nimi> Kirjoittaa estetyn pelaajan nimimen banned-players.txt -tiedostoon. Tämä estää valitunnimisen pelaajan pääsyn serveriin.
/pardon <Pelaajan nimi> Poistaa bannatun pelaajan nimen banned-players.txt -tiedostosta, jolloin pelaaja voi liittyä taas palvelimeen.
/ban-ip <ip-osoite> Lisää ip-osoitteen banned-ips.txt -tiedostoon, joilloin kyseisestä ip-osoitteesta ei voi liittyä palvelimeen.
/op <Pelaajan nimi> Lisää pelaajan nimen ops.txt -tiedostoon, jolloin valitusta pelaajasta tulee ylläpitäjä.
/deop <Pelaajan nimi> Poistaa pelaajan nimen ops.txt -tiedostosta, jolloin pelaaja ei ole enää ylläpitäjä
/tp <Teleportattava pelaaja> <Kohdepelaaja> Teleporttaa pelaajan toisen pelaajan luokse.
/give <Pelaaja> <datanumero> <määrä> Antaa valitulle pelaajalle valitun määrän valittua kuutiota.
/tell <Pelaaja> <viesti> Lähettää valitulle pelaajalle yksityisviestin.
/stop Ei Tallentaa maailman ja pysäyttää palvelimen.
/save-all Ei Suorittaa koko palvelimenlaajuisen tallennuksen.
/save-off Ei Poistaa tallennuksen käytöstä.
/save-on Ei Asettaa tallennuksen uudelleen käyttöön
/list Ei Listaa nykyiset palvelimeen yhdistäneet pelaajat
/say <Viesti> Ilmoittaa viestin kaikille pelaajille [Server] -nimellä. Esim. viesti /say Viesti näyttää tältä: [Server] Viesti.
/time <set/add> <0-24000> Asettaa/lisää aikaan valitun määrän. 15000 on keskiyö ja 0 on aamu.
/gamemode <Pelimuoto> <Pelaaja> Asettaa valitulle pelaajalle valitun pelimuodon. 0 on selviytymispelimuoto, 1 on luova pelimuoto, 2 on seikkailupelimuoto ja 3 on Katsoja-pelimuoto.
/toggledownfall Ei Vaihtaa sateen tilan sateesta sateettomaan ja toisinpäin.
/xp <Pelaaja> <Määrä> Antaa valitulle pelaajalle valitun määrän kokemuspalloja (0-5000)